GOST R

Zaktualizowany certyfikat GOST dla Rosji

Posiadamy nową wersję naszego certyfikatu GOST obejmującą nasze ostatnio wprowadzone produkty oraz zaktualizowaliśmy dotychczasowe certyfikaty. Klienci korzystający z produktów importowanych do Rosji wymagają certyfikatu GOST w celu przejścia przez odprawę celną oraz sprzedaży i sprzedaży na terenie Federacji Rosyjskiej. Co to jest GOST? Do czego potrzebny jest certyfikat? Obowiązkowy certyfikat został wydany po szczegółowej ocenie…

Rosyjski certyfikat GOST R dla Classic Filters

Rosyjski certyfikat GOST R dla Classic Filters

  Większość produktów eksportowanych do Rosji wymaga certyfikatu GOST R, aby przejść przez odprawę celną oraz zostać sprzedane i wprowadzone do obrotu na terenie Federacji Rosyjskiej. W 1993 r. rząd rosyjski wprowadził przepisy wymagające, aby produkty spełniały minimalne normy bezpieczeństwa. Federalna Agencja ds. Regulacji Technicznych i Metrologii (Rostekhregulirovanie, GOST) jest odpowiedzialna za standaryzację i certyfikację….